2024-06-21 - Patrol w górach 2

Meta

Characters

Poświat

Full resolution image: Poświat.

Downtime

I made 3 Healing Potion (minor).

Log

  • Zbieramy się pod namiotem Sir Henrego w Forcie Orków.
  • Na wyprawę idą z nami gnom (Karolina), człowiek (Łukasz), i elf (Zbyszek).
  • Kolejnego dnia docieramy do wieży strażniczej.
  • Strażnicy proszą nas o wykonanie zwiadu za wieżą.
  • Wpadamy z zasadzkę szkieletów.
  • Po walce podchodzi do nas Yorrlik (człowiek w żółtej szacie).
  • Yorrik mówi nam, że portal w górach jest portalem do wymiaru zrobionego przez jednego z jego starych przyjaciół, który chciał stworzyć świat podobny do świata Farazmy, bogini śmierci.
  • Yorrik daje Beetle i Balaur dwa talizmany powrotu. (^talisman-of-return).
  • Sir Henry rezygnuje z roli przełożonego.
  • Fort Orków będzie zarządzany przez nową władzę.