2024-06-12 - Patrol w górach

Meta

Characters

 • [down:: Beetle]
 • [down:: Iroh]
 • [down:: ]
 • [down:: ]
 • [down:: ]

Poświat

Full resolution image: Poświat.

Downtime

 • Made 5 Healing Potions (minor).
 • Made 4 Numbing Tonic (minor).
 • Used 8 downtimes.

Log

 • Zbieramy się przy największym namiocie w Forcie Orków.
 • Bonus: Zwiad za wieżę i nie uczestniczenie w potyczkach.
 • Podróżujemy na północ od Fortu Orków.
 • Trzeciego dnia docieramy do wieży.
 • Wieża jest pusta; oddział, który się nią opiekował zaginął.
 • Yorveth znalazł dłoń w strażnicy.
 • Rano idziemy na zwiady za wieżę.
 • Napadamy na grupę szkieletów.
 • Iroh zawiązuje pakt.