2024-05-17 - Drzewo obfitości

Meta

Characters

Poświat

Full resolution image: Poświat.

Downtime

Log

  • Fort Środek, Gildia Alchemików, Gabinet Godara.
  • Dostaniemy 21 szt. złota.
  • Idziemy do lasu i docieramy do obozu alchemików w lesie.
  • Idziemy do wielkiego drzewa na 4 piętro.
  • Dowiadujemy się, że stare stworzenia w drzewie to “Gorany”.
  • Znajdujemy dom wyrastający z drzewa.
  • Walczymy z szyszkami.
  • Wracamy złożyć raport.